Fler körkort återkallades under 2018

Den vanligaste anledningen till återkallelse var likt tidigare år ”en väsentlig överträdelse”, vilket vanligtvis innebär fortkörning men kan också vara på grund av att man kört mot rött ljus eller använt mobilen i handen under körning. 18 234 av de totalt 34 617 återkallelserna hade denna motivation, visar årlig statistik från Transportstyrelsen.

– Hälften av alla bilister kör för fort på våra vägar. Att återkallelserna ökar bekräftar den dystra bilden. Vi behöver alla gemensamt ta eget ansvar och följa trafikreglerna. Vi måste vända trenden med fler omkomna i trafiken, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Näst största anledningen var rattfylleri, 5 746 fall, vilket är snarlikt som 2017. Tredje störst är medicinska skäl, som ökat med 10 procent till 5 503. Transportstyrelsen berättar också att antalet varningar ökat, då återkallelse inte varit aktuellt men att en åtgärd varit motiverad. 9 426 varningar delades ut 2018, det är 142 procent mer än 2017 års 3 887.

– Vår förhoppning är att varningarna ska ha en förebyggande effekt, att man som bilist får insikt om att man riskerar körkortet och därför avstår från att fortsätta bryta mot trafikreglerna. Det är för tidigt att dra slutsatser kring ett utökat varnande men målet är naturligtvis att få ner olyckstalen i trafiken, säger Jonas Bjelfvenstam.

Diskutera: Vad tycker du Transportstyrelsen kan göra för att öka vägsäkerheten?